Home 租借套餐 加購立體字LOGO

加購立體字LOGO

$5,600租借套餐 #加購立體字Logo 方案
A. 畫框款_$800 (框及底需歸還)(兩英文字母結合)
B.雙方英文縮寫_$900 (兩英文字母結合)
C.英文全名款_$1,500 (若字母多到爆炸的話字有可能變小喔)
D.印章姓氏款_$900
✨✨ 如需加租上方夾燈一盞 $150 ✨✨

畫框款$800 | $5600租借套餐加價Logo | 6樓手創 6Floor Maker
A.畫框款_$800 (框及底需歸還)
雙方英文縮寫款$900 | $5600租借套餐加價Logo | 6樓手創 6Floor Maker
B.雙方英文縮寫_$900
英文全名款$1,500 | $5600租借套餐加價Logo | 6樓手創 6Floor Maker
C.英文全名款_$1,500
印章姓氏款$900 | $5600租借套餐加價Logo | 6樓手創 6Floor Maker
D.印章姓氏款_$900

私訊確認檔期